• А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни RIZAPS - Хто живе в мені

  Исполнитель: RIZAPS
  Название песни: Хто живе в мені
  Дата добавления: 22.04.2016 | 13:18:44
  Просмотров: 21
  0 чел. считают текст песни верным
  0 чел. считают текст песни неверным
  Тут расположен текст песни (слова песни) RIZAPS - Хто живе в мені, перевод и видео (клип).
  Ти закрив мене в собі, коли нам було 13.
  Вони сміялися з мене. Били мене.
  А Ти захистив мене від того світу.
  І не дав образити.

  Та Ти не можеш говорити вічно.
  А я не можу вічно мовчати!
  Тепер Я захищу Тебе.
  Від світу цього.

  І знову новий день, такі старі питання,
  Скільки разів я обіцяв собі, що це востаннє.
  Але приходить ніч, питання повертають мене,
  Вони роздирають мене! Так, вони зжирають мене!

  Хто дав мені цей світ? Чому народився? Для чого я виріс?
  Я клав ту біль на біт, ти наче для цього просто не виніс.
  На стику двох століть, ніщо не заставить занити в подушку,
  За що ламали ребра і закидали каміннями душу.

  Комусь хороми, палати. Комусь хвороби і втрати.
  Чому сім’я моя мала просити їжу в багатих?
  Знав би тоді Хаса тато, як же він втратить багато.
  Він би сам пісню «Incognito» розклав на цитати.

  Хто би не ламав мене! Хто би не казав,як сильно любить.
  Коли пробачав усе, під хрестом сміявся Юда!
  Коли малював любов, хто малював на звороті зраду?
  І чому в нашій естраді виступаю проти стада?

  Приспів:
  Мені, ніяк, не звикнути до себе,
  І бачить тільки небо, хто живе в мені.
  Тепер, ніяк, не звикнути до себе.
  І бачить тільки небо, хто живе в мені.
  Хто живе в мені.

  Мені, ніяк, не звикнути до себе,
  І бачить тільки небо, хто живе в мені.
  Тепер, ніяк, не звикнути до себе.
  І бачить тільки небо, хто живе в мені.
  Хто живе в мені.

  Хто тримає мою руку, коли пишу пісні?
  Звідки я чую дивні звуки у своїй голові?
  Чому терплю пекельні муки, майже в кожному сні?
  І, коли йду, я чую стукіт під корою землі…

  Що би не казали люди, я вірив, що прийде час,
  Коли заважати будуть, та я не втрачу свій шанс!
  І хто би міг подумати, що я побачу всіх Вас?
  І Ви разом закричите: «Це гурт RIZUPS!»

  І той факт ніхто не змінить, що Х-факор ходить тіню,
  Та редактор мій незмінний, на характер покоління.
  Мої такти - це терпіння і реакція кипіння,
  Бо навчився я літати, при високому падінні!

  В чому новина? Стільки запитань, а правди нема!
  До дна! Кому крові, а кому вина.
  Чому так часто бачу стільки «порваних» принцес?
  І, чи справді, добрі люди послані мені з небес?!

  Я народився ще задовго до твоєї появи…
  Я був ілюзією і першим проявом уяви.
  І я вселився в твою плоть, саме тому ти живий!
  Я жив між раєм і пеклом! І я єдиний такий!

  Я дав твоїй сім’ї голод і відібрав усе зло,
  Ви не знайшли би вершини, якби не бачили б дно!
  Я дав хвороби і болі, і всі твої побиття.
  А потім їх лікував, щоб ти відчув смак життя!

  Я дарував тобі дружбу і позичав тобі зраду,
  Ти через Мене літав, і через Мене Ти падав.
  Я так хотів, щоб на сцені, люди відчули мене,
  Тому й заставив Тебе писати кожен твій текст…

  Це Я – твій внутрішній голос… Чуєш?
  Я твоя добра порада, Ти мною часто рятуєш.
  Я візьму на себе найболючиший удар.
  Хас, я завжди поруч, бо я той самий Хайдар!

  Мені, ніяк, не звикнути до себе,
  І бачить тільки небо, хто живе в мені.
  Тепер, ніяк, не звикнути до себе.
  І бачить тільки небо, хто живе в мені.
  Хто живе в мені.
  You covered me in itself, when we were 13.
  They laughed at me. They beat me.
  But you protected me from the other world.
  And do not give offense.

  And you can not talk forever.
  But I can not remain silent forever!
  Now I will protect you.
  From this world.

  Again, a new day, these old issues
  How many times have I promised myself that this is the last time.
  But come night, I return the question,
  They tear me! Yes, they eats me!

  Who gave me this world? Why born? What I grew up?
  I put the pain for a bit, you like this simply could not bear.
  At the turn of the century, there is no collateral zanyty a pillow
  For that broke ribs and stoned soul.

  Some mansions, chambers. Some of illness and loss.
  Why does my family have to ask for food from the rich?
  I knew Dad would then Hasa, how much he will lose.
  He'd had a song «Incognito» to set the quote.

  Who would have broke me! Who would not say how much he loves.
  When probachav all the cross laughed Judah!
  When drawing love, who drew on the back of betrayal?
  And why in this stage oppose the flock?

  Chorus:
  I, can not get used to her,
  I saw only sky who lives in me.
  Now that does not get used to him.
  I saw only sky who lives in me.
  Who lives in me.

  I, can not get used to her,
  I saw only sky who lives in me.
  Now that does not get used to him.
  I saw only sky who lives in me.
  Who lives in me.

  Who holds my hand when I write songs?
  Where did I hear strange noises in his head?
  Why suffer torments of hell, almost every dream?
  And when I go, I hear the sound of the crust under land ...

  That would not tell people, I believe that the time will come
  When will interfere, and I do not lose your chance!
  And who would have thought that I would see all of you?
  And you will cry together, "This group RIZUPS!»

  The fact no one will change that X-fakor goes tinyu,
  And my editor is unchanged, the character generation.
  My cycles - is patience and reaction point,
  Because I learned to fly at high fall!

  What news? So many questions, but there is no truth!
  To the bottom! To blood, and who wine.
  Why so often see as "torn" princesses?
  And it really, kind people sent me from heaven ?!

  I was born long before the appearance of your ...
  I was the first manifestation of illusion and imagination.
  I possessed in your body, which is why you're alive!
  I lived between heaven and hell! I only like that!

  I gave your family hungry and took away all the evil
  You have not found the top, if not seen to bottom!
  I gave sickness and pain, and all your beating.
  And then they treated you to feel the taste of life!

  I gave you the friendship and betrayal you borrowed,
  You flew by me, and because thou hast been dropped.
  I so wanted to on stage, people feel me
  Therefore, you pledged to your every text ...

  I am - your inner voice you hear ...?
  I'm your good advice, You often saves me.
  I will assume naybolyuchyshyy kick.
  Khas, I'm always there, because I have the same Haidar!

  I, can not get used to her,
  I saw only sky who lives in me.
  Now that does not get used to him.
  I saw only sky who lives in me.
  Who lives in me.
  Опрос: Верный ли текст песни?
  ДаНет